Czym jest GoalManager.eu

GoalManager.eu to nowoczesne narzędzie szkoleniowe przygotowane w oparciu o wieloletnie doświadczenie w treningu kadry menadżerskiej jego autorów.

Jest to wielowarstwowa symulacja biznesu naśladująca warunki rzeczywistości.

Pozwala nauczyć m. in.:

planowania i zarządzania strategicznego, zarządzania zmianą i zarządzania przez cele;

budowania i zarządzania zespołami, pracy zespołowej i przywództwa;

negocjacji, marketingu i sprzedaży;
             

komunikacji interpersonalnej, motywacji i etycznego wywierania wpływu na innych – sztuki przekonywania i manipulacji;

efektywności osobistej, automotywacji, zarządzania swoimi zadaniami w czasie i realizacji KPI;UCZESTNICY CZAS BADANIE EFEKTYWNOŚCI

Uczestnicy:
4 - 32 osób.

Czas:
pełen scenariusz to 8 rund, każda wymaga 30 – 60 minut.

Badanie efektywności:
po ostatniej rundzie przedstawiona zostanie uczestnikom macierz efektywności na podstawie podjętych decyzji.

Cel szkolenia

zbudowanie dochodowej firmy z pozytywną atmosferą wśród pracowników, dzięki pracy zespołowej, właściwej strategii biznesowej, orientacji na cel i analizie danych makroekonomicznych.

Nauka przez zabawę i doświadczenie

Udział w grze gwarantuje poznanie procesów związanych z podejmowaniem decyzji, planowaniem, komunikacją w praktyce (nauka prowadzenia rozmów motywujących do pracy, propozycji zmiany warunków zatrudniania itp.).

Gracze poznają mechanizmy automotywacji i sposoby motywowania innych do działania.

Udział w grze uczy myślenia, analizowania informacji, wyciągania wniosków, podejmowania decyzji i odpowiedzialności za te decyzje. Głębokie zaangażowanie uczestników mamy zamiar osiągnąć dzięki fabularnym wariantom scenariusza.

Uczestnicy gry prowadzą 15 osobowe przedsiębiorstwo jakim jest klub sportowy i nieustająco zmagają się z rzeczywistością wymuszającą pracę w grupie i podejmowanie decyzji.

Rywalizacja z innymi zespołami na sali i zespołami wirtualnymi zarządzanymi przez komputer, pozwala ocenić własne umiejętności na tle grupy, a także reakcję na ocenę wyników własnej pracy. Scenariusze są tak zaprojektowane, że na każdym kroku gracze będą mogli napotkać problemy personalne i decyzje biznesowe z życia wzięte.

Każda decyzja ma swoją wagę i wpływa na wartość przedsiębiorstwa. Każdy klient, który przybywa stanowi o wygranej i wzroście wartości klubu na tle innych. Wyczulenie na obserwowanie działań konkurencji, konieczność poszukiwania rozwiązań alternatywnych, aktywne poszukiwanie informacji, a także organizacja pracy swojej i zespołu są treścią zadań.

Aktywny udział kształtuje postawy zgodne z koncepcją zarządzania poprzez cele i próbę zbliżenia celów własnych uczestników szkolenia do celów firmy.

Finałowym efektem nauki będzie przeprowadzenie wariantu negocjacji, w którym najbardziej premiowana będzie postawa Win Win Win, Klient-Firma-Pracownik.

Dzięki pracy zespołowej uczestnicy przekonają się jaka jest siła kreatywności grupy w poszukiwaniu logicznych rozwiązań dla złożonych problemów, a także nauczą się jak rozwiązywać te problemy i prognozować zagrożenia. Wszystko to odbywa się pod presją czasu.

Nasza symulacja biznesowa umożliwia rozwój kompetencji w warunkach zbliżonych do rzeczywistości. Scenariusz i zakres warsztatów GOAL MANAGER.EU może być dopasowany do potrzeb, wartości, strategii i wizji klienta.Skontaktuj się z nami

Każde szkolenie organizujemy indywidualnie, zgodnie z Państwa wymaganiami. Tak też są one wyceniane. Aby, omówić i otrzymać ofertę szkolenia prosimy o kontakt: bezpośrednio na poniżej podane poniżej dane kontaktowe lub za pomocą formularza.

Kontakt z nami:


tel.: +48 607 77 66 88
e-mail: info@goalmanager.eu